Son Kelimeler

Abdülkadir Meragi Kimdir, Abdülkadir Meragi Hayatı

Sponsorlu Bağlantılar

Abdülkadir Meragi Biyografisi «TIKLA»

besteci ve müzik teorisyeni 1360 yılında Meraga’da doğdu. İslam dünyasının müzik alanında en büyük isimlerinden biridir. Hace İbn ül-Gaybi de denir. Sultan Ahmet Celayir, Timur, Şahruh ve II. Muratın saraylarında yaşadı. Dokuz kadar kâr, beste ve semaisi günümüze kaldı. 1435 yılında Herat’ta vefat etti. ESERLERİ: •Câmi ül-Elhân (Nağmeler Derlemesi-1405) •Mekâsıd ül-Elhan (Nağmelerin Maksadı-1421) •Şerh ül Edvâr (Musiki Makamları Şerhi) •Kitab ül-Edvâr (Makamlar Kitabı) X HAKKINDA YAZILANLAR 1.Maragalı Abdülkadir Murat Bardakçı Pan Yayıncılık ... Biz, bu kitapta eski çalışmalardan yararlanan, ancak şimdiye dek gözden kaçmış bazı kayıt ve belgeleri ön plana çıkartan bir inceleme sunuyoruz. İncelemenin temeli Abdülkadirin biyografisine dayandırıldığından, ses sitemi, diziler, ika formlar ve çalgılar gibi teknik konularda yüzeysel kalınarak bahislerin şerhine girilmemesi tercih edilmiştir...

Abdülkadir Meragi Wikipedia «TIKLA»

Abdülkadir Meragi (1360, Meraga - 1435, Herat), Fars[1] besteci ve müzik bilginidir.İslam dünyasının müzik alanında en büyük isimlerinden olan Abdülkadir Meragi (Hace İbn ül-Gaybi de denir), Sultan Ahmet Celayir, Timur ve Şahruh'un saraylarında yaşamış, R. Uslu'nun tespit ettiği gibi oğlu Abdülaziz'i ithaf ettiği Makasıd adlı eseriyle birlikte II. Murat'ın sarayına göndermiştir, yüzlerce müzik eseri bestelemiştir. Müzik eserleri beş asrı aşkın zamanı aşarak, XVII. yüzyıla kadar meşkle, ondan sonra yazılı kültürle birlikte günümüze ulaşmıştır. Halen TRT repertuvarında Abdülkadir Meragi'ye ait olarak kayıtlı 25 eser mevcuttur. Yılmaz Öztuna'nın Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi'nde verdiği sayı ise 29'dur. Abdülkadir Meragi'ye ait olduğu kabul edilen günümüze ulaşmış eserlerin pek çoğu şaheser olarak değerlendirilebilecek eserlerdir. Bunlar arasında özellikle Mahur Kâr, Nihavend-i Kebir Kâr, Rast Kâr-ı Muhteşem, Rast Kâr-ı Haydarname, Segah Kâr-ı Şeş-Âvâz yüksek sanat değeri taşımaktadır. En fazla tanınan eseri ise "Âmed nesîm-i subh-dem" söyleriyle başlayan Rast makamındaki nakış bestesidir. Kitapları zamanın müzik teorisiyle ilgilidir.

Abdülkadir MeragiSözlük Yorumları «TIKLA»

Abdülkadir-Meragi için değerli bir yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!


Abdülkadir Meragi Yorumlar

Yorumla